Terapiamuodot

Kriisi- ja traumapsykoterapia

Kriisi- ja traumapsykoterapia keskittyy erilaisten traumatisoivien tapahtumien ja kokemusten seuraamusten hoitoon. Trauma voi johtua yksittäisestä traumaattisesta tilanteesta, esimerkiksi väkivaltatilanne, pahoinpitely, raiskaus, onnettomuus tai äkillinen, ennalta arvaamaton läheisen kuolema. Yksittäisen traumaattisen tilanteen jälkihoidoksi riittää usein lyhytkestoinen kohdennettu kriisiterapia. Pitkäkestoinen traumatisoituminen liittyy johonkin pitkään ajanjaksoon tai kokemusten sarjaan, joita voivat olla mm. seksuaalinen hyväksikäyttö tai perheväkivalta, mutta se voi olla myös ”hiljaisempaa”, kuten huolenpidon puute tai henkinen kaltoinkohtelu. Pitkäkestoinen traumatisoituminen vaatii useimmiten hoidoksi muutamiakin vuosia kestävän psykoterapian.

Hoitoon hakeutumisen syynä ei läheskään aina ole tieto vaikeuksien syntyjuurista, vaan arkea ja jaksamista eri tavoin haittaava oireilu (aikuisilla esim. keholliset oireet, paniikkioireet, ahdistuneisuus, masennus, uupuminen).

Terapia on keskustelupainotteista. Vaikeuksien luonne ja hoitosuhteen kokonaisuus määrittävät etenemisen. Terapiassa käytän tausta-ajattelun tukena sensorimotoriseen psykoterapiaan ja EMDR-menetelmään liittyvää näkemystä.

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävää terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Sen tavoitteena on poistaa tai lievittää eri syistä syntyneitä psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea selviytymistä, kasvua ja kehitystä sekä lisätä ihmisen omia voimia ja valmiuksia itse ratkaista elämänsä solmukohtia. Nuorille ja aikuisille suunnatun psykoterapian keskeisenä työmuotona on keskustelu terapeuttisessa yhteistyösuhteessa, keskustelun tukena voidaan käyttää erilaisia työmenetelmiä. Psykoterapian kesto vaihtelee ongelmasta riippuen lyhyestä käyntijaksosta muutamaan vuoteen.